Regulamin


Regulamin serwera
NightMc.pl

§1
Regulamin ogólny

1. Każdy Gracz zarejestrowany na serwerze ma obowiązek przestrzegania regulaminów.
2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
3. Wszystkie błędy gry należy zgłaszać członkom Administracji.
4. Zabrania się używania/posiadania modów/programów/tekstur które w znacznym stopniu ułatwiają rozgrywkę. ( optifine, Rei minimap itd.. są dozwolone ).
5. Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera.
6. Obowiązuje ogólnie pojęta zasada dobrego wychowania.
7. Niestosowanie się do ostrzeżeń administracji karane jest stałym lub tymczasowym zawieszeniem.
8. Stosowanie wulgarnych nick’ów jest karane blokadą konta.
9. Ranga nie sprawia że gracz może się wywyższać.
10. Walutę serwerową (PLN) można kupić w naszym sklepie (https://nightmc.pl/).
11. Administracja może karać za czyny nieokreślone w regulaminie.

§2
Regulamin gry

§2.1 Tryb Survival

1. Zakaz przeklinania oraz ubliżania innym graczom.
2. Zakaz spamowania.
3. Zakaz reklamowania innych serwerów (przykładowo, podawanie adresów IP, nazw itp.).
4. Niestosowne budowle będą usuwane.
5. Zakaz wykorzystywania bugów gry.
6. Zakaz posiadania oraz używania Farm AFK (farma ryb dozwolona).
7. Handel z graczami odbywa się na własne ryzyko.
8. Administracja nie odpowiada za itemy
9. Szanuj teren. Cuboidy stawiaj z głową, nie "zaśmiecając" mapy.
10. Zakaz griefowania.
11. Zakaz podawania się za członka administracji serwera oraz powoływania się na znajomości przez nieuprawnionych graczy.
12. Zakazane są: nękanie innych graczy oraz groźby nie związane z grą.
13. Zakaz pisania nagminnych próśb do Administracji o itemy, teleportacje do graczy oraz rangi serwerowe.
14. Zakaz nadużywania dużych liter (Caps Lock).
15. Nie zaśmiecaj chatu (flood)

§2.2 Tryb Gildie

1. Zakaz spamowania i obrażania innych graczy.
2. Zakaz reklamowania innych serwerów (przykładowo, podawanie adresów IP, nazw itp.).
3. Niestosowne budowle będą usuwane.
4. Zakaz wykorzystywania bugów gry.
5. Handel z graczami odbywa się na własne ryzyko.
6. Administracja nie odpowiada za itemy.
7. Zakaz podawania się za członka administracji serwera oraz powoływania się na znajomości przez nieuprawnionych graczy.
8. Zakazane są: nękanie innych graczy oraz groźby nie związane z grą.
9. Zakaz pisania nagminnych próśb do Administracji o itemy, teleportacje do graczy oraz rangi serwerowe.
10. Zakaz nadużywania dużych liter (Caps Lock).
11. Nie zaśmiecaj chatu (flood)
12. Zakaz przeklinania (nie obowiązuje w godzinach 22:00 - 5:00)

§3
Postanowienia końcowe
1. Prośby oraz Skargi mogą zostać odrzucone bez podania powodu.
2. Zakaz propagowania faszyzmu, rasizmu oraz treści erotycznych.
3. Każdy członek administracji ma prawo do usunięcia budowli niecenzuralnych (np.: swastyka).
4. Nie zastosowanie się do regulaminu skutkuje wydaleniem osoby z serwera na czas bliżej nieokreślony.
5. Wszystkie kary wymierzane są według nieokreślonego taryfikatora.

§4
Obowiązki:

1. Każdy kto widzi osobę łamiącą/nadużywającą regulamin ma obowiązek zgłoszenia to do członka administracji w trakcie gry lub na discordzie.
2. Każdy gracz wiedzący o istnieniu błędu gry/pluginu ma obowiązek zgłosić to natychmiast do członka administracji w grze, zawsze poprzez chat prywatny (komenda /msg w grze) lub na discordzie (kanał #tickety)
3. Każdy gracz ma obowiązek wykonywać polecenia administracji.
4. Obowiązkiem każdego jest przestrzeganie regulaminu.
5. Każda fizyczna osoba może korzystać z jednego konta (multikonta będą banowane).
6. Każda osoba wchodząca na serwer zobowiązuje się w przypadku podejrzenia używania nielegalnych wspomagaczy do:
- Dołączenia na kanał głosowy, który wybierze administrator (domyślnie: "Sprawdzanie")
- Udzielenia dostępu do swojego ekranu podczas sprawdzania (Funkcja: Udostępnij Ekran).
- Wykonywania poleceń administracji.

Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie ale administracja o tym poinformuje na discordzie!

Discord:
https://discord.gg/4SS8WRY